Contact

 


Pastoor

Pastoor J. E. B. Deuling pr.:
Kerklaan 25
9564 PA Zandberg
Telefoon: 0599 412 612
Mail: j.e.b.deuling@planet.nl

Diaken

Diaken kees van kordelaar

Telefoon: 06 – 19 90 55 19
Mail: diakenkeesvankordelaar@gmail.com

Parochie Heilig Kruis

Secretariaat: Kerklaan 23, 9564 PA Zandberg

Webmaster

Vincent Arends.
Mail: info@heiligkruisparochie.nl