Wijding

De kerk kent 3 gewijde ambten: bisschop, priester en diaken.

Een wijding krijg je nooit zomaar. Daar gaat een lange periode van studie en vorming aan vooraf. En dat is logisch want bij een wijding belooft de wijdeling nogal wat. Een wijding betekent dat de gewijde bedienaar op een bijzondere wijze in zijn leven iets van Jezus wil laten zien. Een priester doet dat vooral door voor te gaan in de vieringen, de sacramenten de bedienen en in het pastoraat bij mensen te zijn. Een diaken laat in zijn werk voor de kerk iets zien van Jezus de Dienaar. Dat doet hij door catechese te geven, voor te gaan in eigen vieringen maar ook door zieken te ondersteunen. Eveneens probeert hij in samenspraak met welzijnsorganisaties in de omgeving hulp te organiseren voor mensen die dat nodig hebben. Bij de wijding spreekt iemand de belofte uit van gehoorzaamheid (aan de bisschop) en, in het geval van een priester, van celibaat.

In onze parochie hebben zowel een een priester als een diaken. Dat is een unicum in ons bisdom, en een grote rijkdom!

Mannen die zich geroepen voelen tot het priester- of diakenschap kunnen contact opnemen met de pastoor of met de diaken.

Mannen en vrouwen die zich zonder wijding in dienst willen stellen van het pastoraat van de Kerk, kunnen natuurlijk ook contact opnemen met de pastores.