Locatie Zandberg

De locatie, toegewijd aan St. Joseph, is een hechte gemeenschap die geworteld is in Zandberg en omgeving. Het is onze enige locatie in Drenthe! Binnen de locatie zijn het de vele vrijwilligers die mede vorm geven aan de locatie. Meestal zijn die vrijwilligers samengebracht in werkgroepen of beraden. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de locatie door zeer vele mensen wordt gedragen. Dat is een kostbaar goed, waar we dankbaar en trots op kunnen zijn.

Onze vieringen zijn op zondagmorgen 9.30 uur

 

 

Adres van de kerk: 
Kerklaan 23
9564 PA  Zandberg

 

Adres van de kerk: 
Kerklaan 23
9564 PA  Zandberg

 

Adres van de pastorie:
Kerklaan 25
9564 PA  Zandberg

 

Het parochiekantoor is open op donderdagmorgen van 09.30-11.00 uur.

e-mail: informatie@stjosephparochie.nl

Het telefoonnummer waarop altijd iemand van de locatie bereikbaar is: 06-52736984

 

Bankrekeningnummers:
Gezinsbijdrage Rabobank NL55RABO 0360 1335 84 tnv R.K.Kerk Zandberg
Speciale acties Rabobank NL72RABO 0360 1007 83 tnv R.K.Kerk Zandberg