Hier onder volgt verschillende informatie over onze parochie, klik op de categorie waar u meer informatie over wil weten:

 

katholiekgeloof:

In een Katholieke kerk is veel te zien en te horen. Er is de geur van wierook en de warmte van kaarsen. Iemand draagt een kruis.


Sacrament van het doopsel:
Het Doopsel is het eerste sacrament wat men ontvangt en het teken van een beginnend christelijk leven. Door het Sacrament van het Doopsel gaat een mens bij Jezus Christus horen en treedt men toe tot de christelijke kerk.


sacrament van de eucharistie:
De Eucharistie gaat terug op het verhaal van Jezus’ laatste avondmaal voordat Hij aan het kruis het offer van zijn leven gaf.


Sacrament van het vormsel:
Het Vormsel is een bevestiging van je Doopsel. In het Vormsel zeg je zelf ‘ja’ tegen Gods liefde in jouw leven. Je wilt leven in Gods liefde en die liefde ook doorgeven aan anderen.


sacrament van de wijding:
Een wijding krijg je nooit zomaar. Daar gaat een lange periode van studie en vorming aan vooraf. En dat is logisch want bij een wijding belooft de wijdeling nogal wat.


sacrament van het huwlijk
Het sacrament van het Huwelijk laat op een heel diepe manier zien dat God liefde is. Zoals man en vrouw uit vrije wil kiezen voor elkaar, zo kiest God voor de mens. Het is de apostel Paulus die de liefde tussen bruidegom en bruid betrekt op Christus en zijn kerk.


sacrament van boete en verzoening
Dit sacrament wordt ook wel de biecht genoemd. We maken allemaal fouten in ons leven. Dingen waarvan we zelf vaak ook wel aanvoelen dat die anders hadden gekund en gemoeten.


sacrament van de ziekenzalving
God is betrokken op heel ons leven. Wat ons ook overkomt, Hij wil erbij zijn. Dat is heel in het bijzonder als we ziek worden.