Hier onder volgt verschillende informatie over onze parochie, klik op de categorie waar u meer informatie over wil weten:

Geloofsverdieping:
Geloven is niet zomaar het onderschrijven van een paar leerstellingen over God en mens. Nee, geloven is veel meer het aangaan van een relatie.


Adventstijd:
In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Christus wordt gevierd.


kersttijd:
De kerkelijke kersttijd is de liturgische periode die in het teken staat van de menswording van God en het begin van Christus’ verkondiging van het Evangelie.


De goedeweek:
In deze week herdenken christenen het lijden en sterven van Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot paasmorgen.


gelovig leven gelovig bekeken:
In de de rubriek Gelovig leven, gelovig bekeken neemt pastoor J. E. B. Deuling ons mee langs de zeven sacramenten van onze kerk.


Kruisweg van onze Heer Jezus Christus:
Biddend met Jezus meegaan op Zijn weg van lijden en sterven.


Het onze Vader:
Biddend met de woorden die jezus ons gegeven heeft, Het onze Vader.