Pastores team

 


Pastoor

Pastoor J. E. B. Deuling pr.:
Kerklaan 25
9564 PA Zandberg
Telefoon: 0599 412 612
Mail: j.e.b.deuling@planet.nl

Diaken

Diaken S. J. Hof
Poststraat 38
9501 ES Stadskanaal
Telefoon: 06 207 328 72
Mail: sjhof@ziggo.nl