1.    DE PAROCHIELE CARITAS INSTELLING (PCI)

 

Wat is de PCI ook al weer?
De PCI is de Instelling in onze Parochie Heilig Kruis die incidentele hulp geeft aan mensen in nood en diaconale vragen ondersteund.

 

Wat doet de PCI ook al weer?
We geven acute financiële hulp maar het kan ook hulp in tijd of advies zijn. Wij geven in principe geen geld maar proberen dit in natura te doen denk aan een tas met boodschappen of aan goederen. Aan mensen uit onze Parochie maar ook aan andere medemensen in nood.
Verder ondersteunen we financieel de diaconale activiteiten binnen onze Parochie .

 

Wie kan er bij de PCI terecht?
Mensen die in acute nood zitten. Daarbij zij opgemerkt dat we geen structurele oplossing kunnen geven voor financiële probleem.
Mensen die tussen wal en schip raken bij allerlei instanties. Verder kunnen bij de PCI terecht de Diaconale werkgroepen en mensen die diaconale activiteiten organiseren en daar incidenteel geld voor nodig hebben.

 

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Het adres waar u terecht kunt voor informatie en (aan)vragen:
Postadres van de PCI, parochiekantoor
Dit is het algemene postadres van de parochie:
Sluisstraat 77
9581 JD Musselkanaal
E-mail: pci@heiligkruisparochie.nl 
Tel.nr.: 0620290713

 

Giften
Giften zijn van harte welkom op het volgende rekeningnummer t.n.v. PCI Parochie Heilig Kruis:
NL32INGB0000634988

Het ANBI nummer van de PCI Heilig Kruis is : 810215317

 

Beleidsplan
Hier kunt u het beleidsplan van de PCI lezen: “Beleidsplan”.