Locatie Musselkanaal

De locatie, toegewijd aan de heilige Antonius van Padua, is een hechte gemeenschap die geworteld is in Musselkanaal en omgeving. Binnen de locatie zijn het de vele vrijwilligers die mede vorm geven aan de locatie. Meestal zijn die vrijwilligers samengebracht in werkgroepen of beraden. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de locatie door veel mensen wordt gedragen en ondersteund. Dat is mede te zien in de koren die deze locatie heeft: het Antoniuskoor en Cantus Iuventis. Ook hebben we een kinderkoor. Dat is een kostbaar goed, waar we dankbaar en trots op kunnen zijn.

Op zondagmorgen 9.30 uur is er vieringen.

Adres van de kerk en de pastorie: 
Sluisstraat 77
9581 JD Musselkanaal

E-mailadres: 
aliroelfs@hotmail.com

Bankrekeningnummer:
NL40RABO 03435 03 883