Boete en Verzoening

Dit sacrament wordt ook wel de biecht genoemd. We maken allemaal fouten in ons leven. Dingen waarvan we zelf vaak ook wel aanvoelen dat die anders hadden gekund en gemoeten. We benadelen onszelf en anderen daarmee. Wij geloven dat deze zonden ons hinderen om te worden zoals Gods ons heeft bedoeld. Het sacrament van Boete en Verzoening hebben we gekregen om deze zonden eerlijk onder ogen te komen en te belijden. Om dan vervolgens de vergeving van God te verkrijgen. Op die manier wordt de relatie met Hem hersteld en kunnen we werken aan herstel aan de relatie met mensen die we (evt.) benadeeld hebben.

Het is altijd de priester die het sacrament bedient. Een biechtgesprek is een persoonlijk gesprek met de priester. De priester heeft een biechtgeheim. Dat betekent dat hij nooit en te nimmer mag doorvertellen wat er in een biechtgesprek is besproken.

Als u het sacrament van boete en verzoening wilt ontvangen dan kunt u de pastoor benaderen voor een afspraak.