Hier onder vind u de parochie in getallen:

Stand van zaken parochie Heilig Kruis 2015- 2023- 2025

Sociale kaart PHK en gemeenten.

Prognoses voor bisdom Groningen 2022-2030