Hier onder vind u de parochie in getallen:

2022:

De parochie in getallen 2022.docx

Kerkbezoek parochie Heilig Kruis tweede helft 2022

Gegevens parochie heilig Kruis Sacramenten en Uitvaarten 2015- 2022 PB en LR

2023:

Kerkbezoek parochie Heilig Kruis tweede helft 2022 en eerste kwartaal 2023

Stand van zaken parochie Heilig Kruis 2015- 2023

Sociale kaart PHK en gemeenten.

Overzicht pastoraal 2023

Prognoses voor bisdom Groningen 2022-2030