Kruisweg van onze Heer Jezus Christus

Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Jezus wordt naar Pilatus gebracht, die Hem moet berechten.
Hoewel Hij onschuldig is, veroordeelt Pilatus Hem toch tot de dood.
Zwijgend aanvaardt Jezus het onrecht dat Hem wordt aangedaan.
Pilatus wast zijn handen in onschuld.

 

 

 

Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

Pilatus geeft Jezus over aan de soldaten,
die Hem moeten kruisigen. De soldaten nemen Hem mee
en leggen Hem het kruis op de schouders. Zij gaan op weg naar de plaats waar Hij zal sterven,
terwijl Jezus zelf Zijn kruis moet dragen.

 

 

Jezus valt voor de eerste keer.

Jezus draagt Zijn kruis, maar het is te zwaar.
Uitgeput valt Hij op de grond, het kruis bovenop Hem.
Maar Hij staat weer op. Hij moet wel verder.

 

 

 

Jezus ontmoet Zijn moeder

Langs de weg staat de moeder van Jezus.
Ze ziet haar kind, dat zij heeft gedragen en opgevoed.
Zij lijdt met Hem mee en huilt.

 

 

 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.

Onderweg komen ze een man tegen, Simon van Cyrene,
die juist van zijn akker terugkomt. Hij helpt Jezus Zijn kruis te dragen.

 

 

 

Veronica droogt het gezicht van Jezus af.

Een vrouw, Veronica, niet bang voor de soldaten, wringt zich door de mensenmassa heen.
Ze veegt met een doek het bloed, stof en zweet van het gezicht van Jezus.

 

 

 

Jezus valt voor de tweede keer

Na een tijdje vinden de soldaten dat Jezus zelf Zijn kruis weer moet dragen.
Maar Hij kan haast niet meer en valt weer onder het kruis.

 

 

 

Jezus troost de bedroefde vrouwen.

Langs de weg staan vrouwen te huilen.
Bij het voorbijkomen kijkt Jezus hen aan en zegt:
‘Huil niet om Mij maar om jezelf en om je kinderen.’

 

 

 

Jezus valt voor de derde keer

Wéér valt Jezus. Hij is aan het einde van Zijn krachten.
Het kruis is té zwaar. Maar er is niemand die Hem nog helpt.
Hij moét verder, tot het einde.

 

 

 

Jezus wordt van Zijn kleren beroofd

Wanneer ze op de plaats van de terechtstelling zijn aangekomen,
trekken ze Hem Zijn kleren uit. De soldaten verdelen Zijn kleren
en dobbelen om Zijn gewaad.

 

 

 

Jezus wordt aan het kruis geslagen

Ze slaan Jezus aan het kruis. Het volk staat toe te kijken
en de overheidspersonen lachen Hem uit. Ze zeggen: ‘anderen heeft Hij gered,
laat Hij zichzelf eens redden, als Hij de Messias is, de Zoon van God.’

 

 

 

Jezus sterft aan het kruis

Omstreeks drie uur wordt het donker, alsof de zon verduisterd
wordt. Een van de soldaten ziet dat Jezus dorst heeft en doopt een
spons in zure wijn, steekt die op een lange stok om Jezus te drinken
te geven. Nadat Jezus gedronken heeft, roept Hij met luide stem:
‘Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ Daarna sterft Jezus.

 

God onze Vader,
we zijn stil geworden bij het sterven van Jezus, Uw Zoon.
‘Niemand heeft grotere liefde
dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden.’
We proberen Uw grote liefde voor ons te beseffen.
Gedenk ook al onze dierbaren, gekend en ongekend,
die uit ons midden zijn weggenomen door de dood
en die leven mogen door Jezus, Uw Zoon, de Levende.
Gedenk al die mensen om wie wij bedroefd zijn
omdat we hen missen …….….

 

 

Jezus wordt van het kruis genomen

Jozef van Arimathea is een leerling van Jezus. Hij is een rijk en bekend man.
Hij gaat naar Pilatus om te vragen het lichaam van Jezus te mogen begraven. Hij haalt Jezus van het kruis
en legt Hem in de armen van Zijn moeder.

 

 

 

Jezus wordt in het graf gelegd

Het lichaam van Jezus wordt gewikkeld in een lijkwade
en in een rotsgraf gelegd. In dit graf was niet eerder iemand begraven.
Er wordt een grote steen voor het graf gerold.