Het Vormsel

Het Vormsel is een bevestiging van je Doopsel. In het Vormsel zeg je zelf ‘ja’ tegen Gods liefde in jouw leven. Je wilt leven in Gods liefde en die liefde ook doorgeven aan anderen. Bij het Vormsel wordt je gezalfd met heilige olie, het Chrisma. Dat Chrisma symboliseert de Heilige Geest die je als Helper in het leven bijstaat om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Wat begonnen is met je Doop, dat gaat dus verder in je verdere leven.
Op twaalf-, dertien- of veertienjarige leeftijd, aan het einde van de basisschool (groep 8) of aan de start van het voortgezet onderwijs worden kinderen uitgenodigd om zich voor te bereiden op het sacrament van het H. Vormsel. Deze voorbereiding duurt een jaar (begint en eindigt in september). Daarin volg je met een groep leeftijdsgenoten een traject waarbij je allerlei onderdelen van het gelovige leven leert kennen.

Het vormsel wordt toegediend door de bisschop, of een priester die hij daar voor vraagt (vormheer). Deze strekt zijn handen over de vormeling uit en bidt dat hun de gaven van de heilige Geest mogen worden geschonken. Vervolgens legt hij zijn hand op je hoofd en tekent je met heilige olie, chrisma, in de vorm van een kruis. Hij zegt: ‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods’.

Als je het Vormsel wilt ontvangen dan kun je contact opnemen met de diaken.