Het Huwelijk

 

Het sacrament van het Huwelijk laat op een heel diepe manier zien dat God liefde is. Zoals man en vrouw uit vrije wil kiezen voor elkaar, zo kiest God voor de mens. Het is de apostel Paulus die de liefde tussen bruidegom en bruid betrekt op Christus en zijn kerk.

Ook Jezus zelf heeft de grote waarde van het Huwelijk onderstreept door zelf aanwezig te zijn bij een huwelijk in Kana en door later te verklaren dat wat God heeft samengebracht de mens niet mag scheiden.

In de kerk zijn het de bruid en de bruidegom die door aan elkaar het ja-woord uit te spreken het sacrament van het Huwelijk voltrekken. De priester of de diaken die voorgaat in die viering is niet meer dan een getuige van deze sacramentsbediening. Door als gehuwden samen door het leven te gaan, laten man en vrouw in hun huwelijk iets van Gods liefde zien. Voor elkaar, voor hun kinderen (als ze die uit Gods hand mogen ontvangen) en voor de mensen om hen heen. Het kerkelijk huwelijk vindt in Nederland plaats nadat het burgerlijk huwelijk in het gemeentehuis gesloten is.

Als u samen besluit dit sacrament te willen vieren is het wenselijk om ruim van te voren (zeker een half jaar) contact op te nemen met de pastoor of de diaken. Er moet namelijk een hoop geregeld worden voor zo’n viering. Bovendien gaan jullie samen met de pastoor of diaken een voorbereidingstraject in. Deze voorbereidingstijd bestaat uit ongeveer 6 gesprekken.