De ziekenzalving

God is betrokken op heel ons leven. Wat ons ook overkomt, Hij wil erbij zijn. Dat is heel in het bijzonder als we ziek worden. Deze nabijheid van God tijdens ziekte is in het bijzonder te zien in het sacrament der zieken, de ziekenzalving of ook wel het H. Oliesel genaamd.
Wie lijdt aan een ziekte, een operatie moet ondergaan of voor wie kampt met de gevolgen van ouderdom kan vragen om het sacrament van de Ziekenzalving. In het bijzonder is dit sacrament er voor mensen die in de laatste fase van hun aardse leven zitten. Het sacrament kan een bron van kracht zijn om de last van het leven te dragen, om afscheid te kunnen nemen of om juist met hernieuwde kracht verder te gaan. Bij de Ziekenzalving wordt vaak de brief van de apostel Jakobus gelezen waarin de raad klinkt om zieken in de gemeenschap te bezoeken en te zalven met olie. Het bestaat uit gebed, handoplegging en zalving met olie.

Voor de ziekenzalving is het raadzaam om niet tot het laatste moment te wachten; neem tijdig contact op met de pastoor.

Mocht de pastoor verhinderd zijn of de situatie ernaar vraagt dan kan er ook een ziekenzegen gegeven worden. Dit is geen sacrament. Als u de ziekenzegen wenst te ontvangen dan kunt u contact opnemen met de diaken.