Locatie Ter Apel

De locatie, toegewijd aan St. Willibrordus, is een hechte gemeenschap die geworteld is in Ter Apel en omgeving. Binnen de locatie zijn het de vele vrijwilligers die mede vorm geven aan de locatie. Meestal zijn die vrijwilligers samengebracht in werkgroepen of beraden. Er worden veel activiteiten georganiseerd waar vele mensen mee bereikt worden. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de locatie door veel mensen wordt gedragen. Dat is een kostbaar goed, waar we dankbaar en trots op kunnen zijn.

 

Op zondagmorgen om 11.00 uur hebben wij onze viering in Ter Apel.

 

 

Adres van de kerk en de pastorie: 
Hoofdstraat 75
9561 JD  Ter Apel

Bankrekeningnummer:
NL38RABO 03601 00 813

Parochiekantoor:
Dinsdagmorgen geopend van 9.00 – 12.00 uur
Ria Reis-Herbers, tel: 0599-581313
E-mail: riareis@hotmail.com