Het onze Vader

Onze Vader in het Nederlands:
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, En vergeef ons onze schuld  zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

 

Onze Vader in het Latijn:
Pater noster, Qui es in caelis, Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, Et dimitte nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: Sed libera nos a malo.

 

Onze Vader in het Engels en Aramees:
aboon dbashmayo
Our Father who art in heaven,
nethkadash shmokh
Holy is Thy name.
tethe malkoothokh
Your Kingdom is coming,
nehwe tzebyonokh
Your will is being done
aykano dbashmayo
on earth as it is in heaven.
of bara‘o hab lan lahmo dsoonkonan
Give us bread for our needs day by day.
Yaumono. washbook lan hawbayn wa htohayn
Forgive us our offenses
aykano dof
as we have forgiven our offenders.
hnan shbaken lhayobin oolo ta‘lahn lnesjuno
Do not let us enter into temptation.
elo faso lann men beesho
Deliver us from evil.
Metool di lokhee malkoutho haylo teschebohto

eL a’olam a’olmeen Amin

 
Het onze Vader in het Aramees van de Chaldeeuwse katholieke kerk