Locatie Stadskanaal

De locatie, toegewijd aan de heilige “Maria ten Hemelopneming”, is een kleurrijke gemeenschap die gevestigd is in Stadskanaal en omgeving. De lokale gemeenschap draait vrijwel geheel op vrijwilligers die dienstbaar zijn op diverse terreinen, zoals de diakonie. De locatie biedt, in samenwerking met de PKN, met regelmaat een oecumenische “Taizé-viering”, waarin zang en gebed centraal staan. Vooral de liederen hebben een meditatief karakter door het voortdurend herhalen van inspirerende teksten op muziek.

 

De vieringen zijn op zondagmorgen (9.30 uur).

 

Adres van de kerk en de pastorie: 
Poststraat 38
9501 ES  Stadskanaal

Parochiekantoor open op de 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand van 14.00-15.00 uur

 

Bankrekeningnummer:
NL87RABO 03090 45 630 tnv penningmeester RK Kerk Stadskanaal