Hier onder volgt verschillende informatie over onze parochie, klik op de categorie waar u meer informatie over wilt:

 

de parochie
De Parochie Heilig Kruis bestaat sinds 1 januari 2015. Ze is ontstaan vanuit een fusie van 5 voormalige parochies die nu de locaties vormen.


bestuur:

ontmoet ons bestuur.Pastoresteam:
ontmoet ons pastoresteam.


ANBI-PHK instelling:

Van overheidswege hebben wij het ANBI predicaat ontvangen.PCI:
De PCI is de Instelling in onze Parochie Heilig Kruis die incidentele hulp geeft aan mensen in nood en diaconale vragen ondersteund.


Tarievenlijst:

Er is een tarievenlijst opgesteld voor de kerkelijke diensten in de Parochie Heilig Kruis.Uitvaart informatie
Op deze pagina kunt u meer informatie krijgen over uitvaarten.


Aanmelden als nieuwe parochiaan
Op deze pagina kunt u zien waar u terecht kan om aan te melden bij de parochie:


Parochie in getallen
In dit stuk leest u de gegevens m.b.t. de getallen, van het aantal parochianen die behoren tot onze parochie.