Family Tour bisdom Groningen Leeuwarden


Ook dit jaar wil het bisdom Groningen Leeuwarden de gezinnen weer van harte uitnodigen voor de bijeenkomsten van Family Tour om samen et vieren, elkaar te ontmoeten en te spreken over het geloof en tot slot een gezamenlijke lunch. U/jij komt toch ook ?

Vieren
Wij beginnen de zondagmorgen met een gezamenlijke Mis, waarin uiteraard alle mensen van harte welkom zijn. Voor de jongste kinderen is er oppas.

Ontmoeting
Na de viering is er tijd voor ontmoeting en geloofsverdieping. Voor de ouders door met elkaar in gesprek te gaan over een thema en voor kinderen en tieners is er een eigen programma.

Eten
Aan het einde is een gezamenlijke lunch We sluiten de Family Tour af in de kerk met een gezinszegen door bisschop Van den Hout.

 

Emmenloord – Zondag 21 april 2024 
P.Koopmansplein 1 Emmenloord. Van 10:00 tot 13:00 uur

Assen – Zondag 14 juli 2024
Dr. Nassaulaan 3C Assen. Van 10:00 tot 13:00 uur

Coevorden – Zondag 6 oktober 2024
Wilhelminasingel 2 Coevorden. Van 09:30 tot 12:30 uur

Graag aanmelden bij mw. Lisette Winter.
Email: l.winter@bisdomgl.nl telefoon 050- 4065888

Graag  weten we daarbij ook de leeftijden van de kinderen i.v.m. de voorbereidingen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom!

 

 Terug gaan