Bedevaart naar H. Bernadette in Bolsward


Een reliek van de H. Bernadette Soubirous, bekend van de Franse bedevaartsplaats Lourdes, komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met de reliek – een stuk van haar gebeente – staat van zaterdag 13 april tot en met 16 april in de basiliek van St. Franciscus te Bolsward. Elke dag is in de kerk een programma van vieringen, gebed en stille aanbidding op vaste tijden. Op verzoek wordt een film vertoond over Lourdes. Uiteraard kan iedereen in het noordelijk bisdom op eigen gelegenheid de kerk bezoeken voor verering van de reliek.

Zaterdag 13 april a.s. is vanuit de stad Groningen een bedevaart per bus georganiseerd. Deze bedevaart wordt begeleid door pastoor Arjen Jellema van de studentenparochie Sint Augustinus en pastoor Victor Maagd van de H.Martinusparochie. Opgave per mail bij Marion Mennes: marion@mennes.nu.  Tel.nr.: 06 – 206 05 050.

Bedevaartsprogramma Groningen-Bolsward 13 april a.s.

10.30 uur Vertrek van de P&R Hoogkerk bij Groningen
11.30 uur Aankomst in Bolsward, St. Franciscusbasiliek
12.00 uur Welkomstviering, Angelus, gebedsviering
13.00 uur Lunch (op eigen kosten)
16.00 uur Stille aanbidding
16.30 uur Rozenkransgebed
17.00 uur Vesperviering met zegen met Allerheiligste
18.00 uur Vertrek uit Bolsward
19.00 uur Aankomst Groningen

NB.: De bedevaart vanuit Groningen gaat alleen door bij voldoende deelname. Wij vragen een kleine bijdrage van € 7,50. Bij aanmelding ontvangt u een aanmeldingsformulier voor de dag. Voor een volledig programma van 13 t/m 16 april in Bolsward: zie bijgaande link: programma

Landelijke rondgang

De opstelling van de schrijn met reliek in Bolsward maakt deel uit van een landelijke rondgang door alle Nederlandse bisdommen. De rondgang begint op 1 april in Maastricht en eindigt in de St Janskathedraal van Den Bosch.

 

H. Bernadette Soubirous
De H. Bernadette Soubirous (1844 -1879) was het 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld; elk jaar door miljoenen pelgrims bezocht. Bernadette trad na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 is haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren ’20 vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn bij de grot in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn,  of een kleinere reliekhouder, meegedragen in processies van de katholieke kerk. Sinds een aantal jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld.Terug gaan