Op Goede Grond Ouderbrief bij 40-dagentijdvieringen Op Goede Grond


 

In deze Veertigdagentijd van Aswoensdag 14 febr. t.m. 30 maart is er op school elke week een (kleine) viering op weg naar Pasen, steeds onder het thema ‘Op Goede Grond’. De vieringen passen in de Veertigdagentijd. We staan stil bij wat we ontvangen uit de grond, en hoe waardevol dat is. Zo staan we in geloof en vertrouwen op goede grond.

 

Veertigdagentijd en Pasen in een raamvertelling

In beelden vertellen met Magda en Jacco

Een raamvertelling helpt de kinderen om de betekenis van de verhalen en daarmee van Jezus in een samenhangend perspectief te begrijpen. De kinderen ontmoeten Jacco en Magda die er steeds bij zijn als Jezus iets moois of belangrijks vertelt. We spelen hier met de beeldspraak van Jezus zelf uit verschillende evangelieverhalen. Het zijn beelden uit de alledaagse agrarische werkelijkheid van zijn tijd. Jezus laat daarmee een glimp zien van het komend Koninkrijk. Maar tussen de regels door spreekt Hij ook over zijn eigen levensweg. Hij is als een graankorrel die in de aarde zal sterven, maar op goede grond tot bloei en vrucht zal komen. Die goede grond zijn wij, mensen van toen en van nu, die de verhalen horen en deze met vallen en opstaan in praktijk brengen.

 

Bijbelverhalen

Elke week staat er één verhaal centraal over wat Jezus zaaide en wilde laten groeien.

1. 14 febr. Aswoensdag De akker is nog kaal

2. 26 febr. Parabel van de vijgenboom

3. 4 maart Kijk naar de vogels en de bloemen

4. 11 maart Niet te flauw! – Zout en licht

5. 18 maart Aan de vruchten ken je de boom

6. 25 maart Aan de ranken van de wijnstok

 

Aswoensdag en de 40-dagen tijd

De 40-dagen tijd begint ‘s nachts om 12.00 uur van de laatste dag van carnaval. We vieren dan Aswoensdag. Daarna begint 40-dagentijd, de vastentijd. In deze periode proberen mensen zich een tijdlang te onthouden van bepaalde dingen. Je kunt ervoor kiezen om sober te zijn in je eten en drinken. Maar je kunt ook besluiten om minder gebruik te maken van je telefoon of computer. Soms laten mensen de auto staan en gaan reizen met het openbaar vervoer. Het aloude vasten wordt tegenwoordig op veel manieren ingevuld. Consuminderen, oefening in aandacht, meer tijd of zorg voor elkaar. 40 is een getal dat je heel veel tegen komt in de bijbel. Het geeft altijd iets aan van voorbereiding, een keerpunt, een wending in de geschiedenis, of een periode van verlatenheid en soberheid of eenvoud. Veertig is dus een heel belangrijk getal in de bijbel. Het beschrijft de tijd die je nodig hebt om innerlijk te kunnen veranderen.

 

Goede week en Pasen

In de Goede Week (24-29 maart) op het eind van de Veertigdagentijd zullen de kinderen horen en vieren hoe het met Jezus afgelopen is. Ze horen het verhaal over het laatste avondmaal en over zijn sterven aan het kruis.

Maar ook zullen ze met Pasen horen dat wat op ‘Goede Grond’ groeit niet kapot te krijgen is. Magda en Jacco ontmoeten Jezus ‘in de tuin van God’. In dit paasverhaal zullen ze ontdekken dat op Jezus’ grond iets nieuws opkomt en gaat groeien.

 

Op Goede Grond – Vieringen 40-dagentijdTerug gaan