Aanbod Bonifatius Academie bisdom Groningen-Leeuwarden Lente 2024 Module basiscursus kerk


Bij kerk wordt vaak als eerste gedacht aan een gebouw. In deze cursus denken we als eerste aan een gemeenschap. Deze gemeenschap heeft een aantal bijzondere kenmerken. Ze heeft met God te maken en is daarom niet los te denken van Jezus Christus en ook niet van de Heilige Geest. Tegelijk is de kerk ook niet denkbaar zonder mensen, soms grote heiligen maar ogenschijnlijk veel vaker niet. Hoe zit dat nu? Waarom spreekt onze geloofsbelijdenis in dit verband over de Kerk als één, heilig, apostolisch en katholiek? Wat wil dat eigenlijk zeggen? In vijf bijeenkomsten denken we over dit soort vragen na en ontdekken wat dat voor gevolgen heeft voor ons eigen geloof en het samen geloven als leden van een parochie/locatie.

Cursusleider: drs. A. Bultsma.

Data lesdagen: 28 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 8 mei (woensdagavonden.)
Kosten € 20 (plus boek Geloof onder woorden als u dat boek nog niet hebt aangeschaft.
De kosten voor dit boek zijn ook € 20.)
De cursus wordt in het Mattheüshûs, Midstraat 110, 8501 AV te Joure gegeven.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier door te klikken op bijgaande link:
AanmeldformulierLente2024-kerk-1.pdf (bisdomgl.nl)
Deze kunt u sturen naar mw. Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl
Voor meer informatie over de Bonifatius Academie kunt u klikken op bijgaande link:
Bonifatius Academie – Bisdom Groningen-Leeuwarden (bisdomgl.nl)

AanmeldformulierLente2024 kerk

Basiscursus B4 Kerk

Basiscursus B4 KerkTerug gaan