Diocesane Retraite: De Weg


De eerste christenen noemden zich ‘aanhangers van de Weg’. De symboliek van de weg en de voet kom je in veel religies tegen. Pelgrimeren en wandelen staan dit weekend centraal. Etymologisch gezien is wandelen een zich wenden en keren in het landschap. Het is een slingerend pad gaan, onthaast. Als reisadvies gaf Jezus mee: ‘Neem niets mee voor onderweg.’ Het doet denken aan cynische filosofen en boeddhistische monniken, maar ook aan moderne ultralopers. De weg is een metafoor geworden voor de levensloop van elke mens. Aan de hand van verhalen en gedichten zullen we deze thematiek verkennen. Veel religieuze teksten willen nog steeds gelezen worden vanuit een wandelend perspectief. Ze gaan dan anders klinken, want van de oervader van de abrahamitische godsdiensten wordt gezegd: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër.’ En Jezus noemde zich kortheidshalve ‘de Weg’.

Begeleiding: Peter Vermaat
Datum: vrijdag 5 april – zondag 7 april 2024
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst: 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 4 maart 2024 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 050 – 4065888. e-mail: l.winter@bisdomgl.nlTerug gaan