Website vier.nu nodigt uit om Allerheiligen en Allerzielen te vieren


Wat vieren we met Allerheiligen? Wat verstaan we eigenlijk onder ‘heiligen’? En waar bidden we precies voor met Allerzielen? De website www.vier.nu geeft antwoord op deze vragen en meer. Op de site is allerlei achtergrondinformatie te vinden over Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november. Behalve informeren wil de site gelovigen oproepen om de hoogfeesten mee te vieren in de eigen parochie.

Rond de viering van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november zijn er in veel parochies speciale vieringen. Met de website www.vier.nu wil de Rooms-Katholieke Kerk mensen oproepen naar deze vieringen in de eigen parochie te gaan. Op de site is informatie beschikbaar over deze hoogfeesten binnen de katholieke kerk. Een belangrijke link gaat vervolgens naar de pagina ‘zoek parochie’.

Door op die pagina enkele gegevens in te vullen, vinden bezoekers het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er rond Allerheiligen en Allerzielen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen is, evenals Allerzielen, geen officiële feestdag in Nederland. Maar het is wel een belangrijk hoogfeest binnen de katholieke kerk. Met de oproep ‘Vier Allerheiligen’ benadrukt de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest te vieren. Met Allerheiligen worden bekende en onbekende heiligen herdacht en geëerd. De dag na Allerheiligen is het Allerzielen; op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn.

De site www.vier.nu biedt informatie over de verschillende vieringen en tradities rond Allerheiligen op 1 november en Allerzielen op 2 november, evenals uitleg van belangrijke kernbegrippen. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en steeds meer hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu.

www.vier.nu is de website met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen.Terug gaan