Prognose bisdom Groningen Leeuwarden 2022- 2030 door Kaski.


Door het Kaski is een prognose opgesteld voor de jaren 2022-2030 m.b.t. de kerkelijke ontwikkelingen binnen os bisdom Groningen Leeuwarden.

Het Kaski is hét expertisecentrum over religie en samenleving. Vanuit jarenlange ervaring- en las één van de oudste sociaalwetenschappelijke instituten in ons land- hebben we veel deskundigheid opgebouwd over kerk en samenleving.

We volgen de religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen de samenleving. Hierdoor kunnen we gericht onderzoek doen en passend beleidsadvies uitbrengen dat voor onze opdrachtgevers direct toepasbaar is.

(Bron: Kaski website Radbouduniversiteit).

 

Het gaat hierbij weliswaar om een prognose maar de geschetste ontwikkelingen vinden al plaats binnen onze parochie heilig Kruis. U bent hier als parochianen in het verleden middels ons parochieblad Venea uitgebreid over geïnformeerd. U heeft de gegevens kunnen lezen m.b.t. de pastoraal, de sacramenten-bediening en uitvaarten.

Het parochiebestuur i.s.m. de vijf locatieraden heeft deze pastorale gegevens gedeeld met het bisdom.

Documenten:

Overzicht pastoraal 2023Prognoses voor bisdom Groningen 2022-2030

 Terug gaan