Bijeenkomst partnerverlies


De Werkgroep Partnerverlies van het bisdom organiseert elk jaar ‘Ontmoetingsdagen’ voor mensen die hun levenspartner hebben verloren.
We kregen de vraag:  hoe verloopt zo’n dag?

 

De organisatie is in handen van de Werkgroep, bestaande uit vier mensen die hun partner ook verloren hebben, en pastoraal werker Wiebe Mulder.We beginnen met koffie/thee. Daarna houdt de pastoraal werker een inleiding van meestal drie kwartier. Daarna gaan we in groepjes uiteen, ingedeeld door de werkgroep, waarbij een lid van de werkgroep de leiding heeft. Na een voorstelrondje – je hoeft niet meer te vertellen dan je kwijt wilt – gaan we in op wat de pastor gezegd heeft. Herken je zijn verhaal?  Heb je andere ervaringen? Waar loop je zelf tegenaan? Maar ook hier geldt: je deelt niet meer dan je kwijt wilt. Onze ervaring leert dat hetgeen je vertelt, vaak herkend wordt door andere leden van je gespreksgroep en dat je steun voelt bij elkaar. De gespreksgroepjes bestaan uit maximaal 6 personen en deze indeling blijft in het middagprogramma hetzelfde.Om half een is er een gezamenlijke lunch. Na de lunch komen we weer plenair bij elkaar waarbij een aantal vragen/stellingen worden neergelegd om samen over te praten. Om 15.00 uur sluiten we af met een korte gebedsviering. Daarna een kopje thee/koffie waarbij mensen elkaar opzoeken en napraten. De reacties die we krijgen zijn vaak: herkenning – waardevol – vertrouwd – je hoeft niets uit te leggen – en ondanks het gemis toch ook gezellig. Hoe vaak kun je aan zo’n dag deelnemen? Dat hangt helemaal van jezelf af, er zit geen limiet aan. Wat is de leeftijd van de deelnemers? Dat gaat van 45  tot 85 jaar en alles daar omheen!

De Werkgroepleden zijn:
dhr. W.H.M. Mulder, pastoraal werker
mevr. M.H.A. Steen
mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker
dhr. H.J.M. Steentjes
dhr. T. Groen

Contact: dhr. W. Mulder, pastoraal werker
telefoon: 0514-602163
e-mail: whmmulder@live.nlTerug gaan