Op 27 augustus Ingeborg Ensing- Dijkema in de leeftijd van 46 jaar is overleden


Namens het parochiebestuur Heilig Kruis breng ik jullie allen op de hoogte dat op 27 augustus Ingeborg Ensing- Dijkema in de leeftijd van 46 jaar is overleden.

Ingeborg was een zeer gewaardeerd lid van ons parochiebestuur. Zij heeft jarenlang met mij en Sander onze vormelingen begeleid en was een tijd verbonden aan onze jongerengroep en ging mee naar activiteiten waaronder het jongerenkamp in Giethoorn. Tevens was zij zeer betrokken bij de geloofsgemeenschap Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal in o.a. diaconie en ziekenbezoek. Ook was zij een trouwe kerkganger tijdens de weekvieringen op vrijdagmorgen en de weekendvieringen, waar dan ook in onze parochie.

Onder pastor Sinnighe- Damsté trad zij in 2013 toe tot de katholieke kerk, zij was een oprecht vroom gelovig mens die iedereen frank en vrij tegemoet trad.

In 2017 trad zij in het huwelijk met Patrick Ensing in de kerk Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal. Zij zal door een ieder zeer gemist worden en onze gebeden gaan uit naar Patrick haar man, haar ouder, haar zus en haar gezin en alle familieleden. We zullen haar gedenken tijdens de weekvieringen en zondag a.s. tijdens de zondagse eucharistievieringen.

Vrijdagmorgen 1 september a.s. om 10.30 uur vindt haar plechtige viering ten uitvaart plaats in de kerk Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal waarna we haar te ruste leggen op het kerkhof aldaar. Sander en ik zullen samen voorganger zijn in deze uitvaartviering.

Heer, schenk Ingeborg de eeuwige rust
en het eeuwige Licht verlichte haar.
Dat zij mag rusten in vrede.
Amen.

Pastoor J.E.B. Deuling
Kerklaan 25
9564 PA ZandbergTerug gaan