Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie Bisdom Groningen Leeuwarden


Wie is Jezus Christus voor ons? Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?  In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen. We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft. Bij elke avond hoort een thuisopdracht.

 

Avond 1: maandag 18 september 2023: Ons eigen beeld van Jezus. Uit welke bronnen kunnen we putten?

Avond 2: maandag 2 oktober 2023: Beelden van Jezus Christus in de H.Schrift: synotici.

Avond 3: maandag 16 oktober 2023: Beelden van Jezus Christus in de H.Schrift: Johannes-evangelie.

Avond 4: maandag 30 oktober 2023: Beelden van Jezus Christus door de eeuwen heen.

Avond 5: maandag 13 november 2023: Eigen beelden van Jezus. Moderne beelden van Jezus Christus.

Cursusleider: pastoor B. van der Wal: De cursus wordt op maandagavond gegeven in het parochiehuis van de Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Leeuwarden

Tijd: 20.00 – 21.30 uur: De kosten voor de cursus zijn € 20,00

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier door te klikken op bijgaande link:
Aanmeldformulier-Najaar-2023.pdf (bisdomgl.nl) Het aanmeldformulier is ook te vinden op onze website op de pagina Bonifatius Academie: https://bisdomgl.nl/bonifatius-academie/ Hier treft u alle informatie aan over de Bonifatius Academie. Het aanmeldformulier kunt u sturen naar: mw. Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nlTerug gaan