afscheid en nieuwe benoeming permanent diaken


Enige tijd geleden heeft uw permanent diaken Sander Hof contact gezocht met het bisdom met het verzoek om na te denken over een mogelijke nieuwe benoeming. Er zijn persoonlijke redenen waarom Sander hierom heeft gevraagd. Samen hebben we over deze situatie gesproken en gekeken welke mogelijkheden binnen het bisdom zij. Dit alles heeft geresulteerd in het volgenden: Permanent diaken Sander hof zal met ingang van 1 september a.s. uw parochie gaan verlaten. Hij krijgt per die datum een nieuwe benoeming in de Heilige Liudgerparochie te Noord-Groningen. Te weten Bedum, Delfzijl, Kloosterburen, Uithuizen en Wehen-den Hoorn. Hij zal daar gaan samenwerken met waarnemend pastoor Buter en pastoraal werkster Hamersma-Sluis. Ik kan mij indenken dat deze mededeling u overvalt want diaken Hof werd door u gerespecteerd en gewaardeerd. De bisschop is hem ook dankbaar voor zijn inzet voor uw parochie. Wij hopen van harte dat hij met vreugde mag werken in de Heilige Liudgerparochie. Dat betekend dat er een vacature ontstaat in uw parochie. Ook daarover zijn in de afgelopen maanden verschillende gesprekken gevoerd. Ik mag u dan ook melden dat de bisschop met ingang van 1 september a.s. permanent diaken Kees van Kordelaar voor halftime zal benoemen voor de parochie Heilig Kruis.

U kunt de hele brief lezen via de volgende link:
Voorleesbrief bisdom websiteTerug gaan