Bonifatiusdag 11 juni 2023


Bonifatius en Titus: ‘Maak werk van je geloof!’
Op zondag 11 juni a.s. is de jaarlijkse Bonifatiusdag, het feest van de patroonheilige van het noorden in het heiligdom van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Naast bisschop Ron van den Hout is deze keer mgr. Hans van den Hende aanwezig, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam. Hij is voorganger en hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Het thema ‘Maak werk van je geloof!’ is ingegeven door de actualiteit van de kerk vandaag, geïnspireerd door de onvermoeibare inzet van twee heiligen verbonden met het noordelijk bisdom: Bonifatius en sinds vorig jaar de heilige Titus. De middeleeuwse missionaris en kerkopbouwer H. Bonifatius naast de 20e -eeuwse mysticus, pater Karmeliet, journalist en hoogleraar Titus Brandsma. Twee inspirators voor eigentijdse missie in tijden waarin kerk en christelijk geloof niet vanzelfsprekend zijn. De eucharistieviering met beide bisschoppen is na de Bonifatiusprocessie door de stad.
Eucharistie en pelgrimswandeling
’s Ochtends om 9.30 uur start een pelgrimswandeling van 10 km met bisschop Van den Hout. Vanaf het middeleeuwse kerkje op de terp van het gehucht Jannum via de kloosterkapel van Sybrandahuis langs het water van de Dokkumer Ee naar de Bonifatiuskapel. Twee bijzondere projecten presenteren zich onderweg. Beeldend kunstenaar Marc de Groot over kunstzinnig ‘monnikenwerk’ voor Bonifatius en Titus. Filmer en pelgrim Mendel Hardeman over een ‘ecologische voettocht’ in 2024 tussen Dokkum en de omgehakte eik door Bonifatius in het Duitse Fritzlar. De wandeling loopt uit op een gezamenlijke lunch in de kapel.
Vanaf 13.15 uur start de Processietocht met Bonifatiusrelikwie door de binnenstad. Vanaf 14.00 uur is de eucharistieviering in de Bonifatiuskapel met gastoptreden van mannenkoor Pro Rege. ’s Avonds om 20.00 uur is in de Grote Kerk van Dokkum de Bonifatius Passie. Een muzikaal-cultureel optreden van musicus Anne de Bruin en zanggezelschap Promovocaal over de visie van H. Lioba op Bonifatius: een tijdgenoot, nicht en bevlogen medestander van Bonifatius’ missiewerk in Duitsland.
Eeuwfeest 2026
‘Maak werk van je geloof!’ is een meerjarenthema van Bonifatiusdagen tot en met 2026. Het jaar waarin het Processiepark als begin van landelijke Bonifatiusbedevaarten 100 jaar bestaat en een landelijk eeuwfeest wordt gevierd voor het bedevaartinitiatief van parochianen en pater Titus Brandsma in 1926.Terug gaan