Kerkmuziekdag voor koren in Wolvega


Op zaterdag 7 oktober 2023 organiseert de Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint Gregorius een muzikale bijeenkomst voor koorzangers. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands: verschillende stijlen koormuziek komen aan bod. Ook deze keer is de muziek niet te moeilijk en niet te hoog, maar wél prachtig en goed uitvoerbaar voor uw koor! Uiteraard zijn ook organisten en dirigenten van harte welkom. Evenals voorgaande keren staat deze dag onder leiding van Mark Heerink. De dag vindt plaats in de Sint Franciscuskerk te Wolvega.
Attentie! Nieuw programma onderdeel: alle deelnemende koren nodigen we uit zelf een koorwerk voor te dragen waarvan u denkt dat het interessant is voor andere deelnemers. Dat mag van alles zijn; verrast u ons! Uw eigen dirigent en begeleider zijn welkom om dit te dirigeren en te begeleiden. Is dat niet mogelijk dan kunnen wij de directie en/of begeleiding voor onze rekening nemen.
We hopen dat dit een extra stimulans is om naar Wolvega te komen met uw hele kerkkoor!
Graag uw koorwerk, inclusief orgelbegeleiding, voor 1 juni a.s. mailen naar Boudien Janssen van de Diocesane Commissie. E-mail: pbjanssen@hetnet.nl
Programma
Aanvang: 10.30 uur, met inloop vanaf 10.00 uur. Eindtijd: rond 15.45/16.00 uur. U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen. Koffie en thee worden geserveerd.
We vragen een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze dag binnen de perken te houden. U bent van harte uitgenodigd!

Aanmelding: tot 25 september 2023 a.s. via Lisette Winter, bisdom Groningen-Leeuwarden. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl
Voor vragen: Diocesane Commissie voor Kerkmuziek, Anton Lukassen (aaluka@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl)Terug gaan