Bonifatiusdag zondag 11 juni 2023


Op zondag 11 juni a.s. is de jaarlijkse Bonifatiusdag in Dokkum. In de misviering wordt voorgegaan door bisschop Ron van den Hout en bisschop Hans van den Hende van het bisdom Rotterdam. De processie en eucharistieviering beginnen vroeg in de middag, zodat ook alle priesters, diakens en pastoraal werkers er in principe bij kunnen zijn. Deze Bonifatiusdag start het meerjarig thema ‘Werk maken van je geloof’, vooruitkijkend naar het eeuwfeest in 2026 van de herleving van Bonifatiusbedevaarten in het noorden onder leiding van H. Titus Brandsma. Een uitgebreider dagprogramma volgt nog.Terug gaan