voorbereiden op de Goede Week en Pasen


Je voorbereiden op de Goede Week en Pasen door samen plaatjes te kijken? Kom dan naar de bezinningsavond op dinsdag 21 maart (morgen dus!!) om 19.30 uur in het parochiehuis in Ter Apel. Laat je verrassen en inspireren.
Voor meer info: zie het parochieblad van maart, blz. 16
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!Terug gaan