Antoniuskoor van Musselkanaal 50 jaar


Op 12 februari 2023 bestaat het Antoniuskoor van Musselkanaal 50 jaar. Om hierbij stil te staan is er in de plaatselijke Sint Antoniuskerk (Sluisstraat 77, Musselkanaal) op zondag 26 februari om 9.30 uur een feestelijke viering met diaken Sander Hof. Na afloop van de viering is er achterin de kerk gelegenheid om samen koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
Voor oud-leden van het koor wordt er op zaterdag 4 maart van 15.30 tot 16.30 uur een receptie in het parochiehuis (Sluisstraat 76, Musselkanaal) gehouden. U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 maart aanstaande via: antoniuskoormusselkanaal@gmail.com. We hopen dan veel oud-leden te mogen begroeten.


Terug gaan