De liturgie van de Eucharistie


Op 7 februari hebben wede tweede en laatste bijeenkomst over de liturgie van de Eucharistie. Onder leiding van pastoor A. Jellema gaan we de diverse onderdelen van de Eucharistieviering bij langs en vragen we ons af: waarom doen we wat we doen?
Natuurlijk is er ruimte voor vragen en gesprek.
We beginnen om 19.30 uur in het parochiehuis van Ter Apel.
Een ieder, ook van buiten de parochie, is van harte welkom.
Wees van harte welkom!
Bijgaande foto is gemaakt door Hans Banus, tijdens onze parochieviering in Heede, 25 juni jl.


Terug gaan