Het Landkruis van Laudermarke: Een Symbool van Goddelijke Genade en Menselijke Dankbaarheid

Een Geschiedenis van Wonder en Waardering

In de schaduw van de Tweede Wereldoorlog, toen de wereld zich bevond in een staat van angst en onzekerheid, werden de jonge jongens van Laudermarke wonderbaarlijk gespaard van de gedwongen arbeidsdienst in Duitsland. Deze wonderlijke ontsnapping, gezien als een teken van goddelijke bescherming, bracht de gemeenschap ertoe om hun dankbaarheid op een tastbare manier uit te drukken. De boeren van deze streek, diep geraakt door deze genade, verzamelden gezamenlijk 400 gulden om een “landkruis” op te richten – een symbool van hun dankbaarheid en hun onwrikbare geloof in de Goddelijke Voorzienigheid.

De Geboorte van het Landkruis

Met de steun van pastoor K.J. Knippers van de Heilige Willibrordusparochie in Ter Apel, werd op 10 mei 1946 toestemming gevraagd aan aartsbisschop J. de Jong in Utrecht om dit heilige kruis te plaatsen. Na verkregen toestemming op 3 juni 1946, werd een eenvoudig huisje gemetseld en een houten kruis met een houten corpus geplaatst. Deze heilige ruimte werd ingewijd door pastoor Knippers, waardoor het een plaats van troost en spirituele reflectie werd voor de gemeenschap.

Door de jaren heen onderging het kruis verschillende transformaties – het houten corpus werd vervangen door een stenen, en later door een betonnen versie, om het beter bestand te maken tegen de elementen en de grillen van vandalisme. Elke verandering weerspiegelde de voortdurende toewijding van de gemeenschap aan het behoud van hun symbool van dankbaarheid en geloof.

De Vernieuwing van de Wegkapel 2020/2021

Eind 2020, gevoed door dezelfde geest van gemeenschapszin en geloof die het oorspronkelijke kruis had voortgebracht, gaven de bewoners van Laudermarke aan dat de kapel onderhoud nodig had. De Locatieraad van de St. Willibrorduskerk te Ter Apel (nu onderdeel van Parochie Heilig Kruis) werd om hulp gevraagd. Een grondige inspectie onthulde dat niet alleen de kapel, maar ook het kruis en het Corpus Christi de tand des tijds niet goed hadden doorstaan.

Met een diep respect voor hun erfgoed en in overleg met de vertegenwoordigers van de bewoners en de Locatieraad, werd besloten om de kapel en het kruis te vervangen. Een parochiaan uit Ter Apel bood met grootse gulheid aan om de kapel vrijwel identiek te herbouwen. Deze genereuze gift werd met dankbaarheid aanvaard. Na een intensieve zoektocht werd een nieuw kruis en Corpus Christi, prachtig houtsnijwerk, gevonden en geschonken door een inwoner net over de grens in Duitsland.

Een Herboren Heiligdom

Op zondag 21 november 2021, tijdens een plechtige ceremonie om 14.00 uur, werd de gerenoveerde kapel opnieuw ingewijd. Deze hernieuwde wijding markeerde niet slechts een fysiek herstel, maar symboliseerde een diepere spirituele hernieuwing voor de gemeenschap. Het Landkruis van Laudermarke, herboren uit de gezamenlijke inspanningen en het geloof van de gemeenschap, staat nu als een nog krachtiger getuigenis van hun onverzettelijke dankbaarheid en hun geloof in de Goddelijke Genade.

Een Diepere Boodschap

De geschiedenis van het Landkruis in Laudermarke is meer dan een verhaal van een monument; het is een diepgaande herinnering aan de kracht van dankbaarheid, geloof en gemeenschap. In tijden van duisternis bracht het kruis licht, in tijden van twijfel bracht het zekerheid, en in tijden van wanhoop bracht het hoop. Dit kruis blijft een eeuwigdurend symbool van de zegeningen die de gemeenschap heeft ontvangen, en een baken van hoop en geloof voor toekomstige generaties.

Moge het Landkruis van Laudermarke ons altijd herinneren aan de onmetelijke kracht van Gods genade en de diepe dankbaarheid die we daarvoor in ons hart moeten dragen. Laat het ons inspireren om in ons dagelijks leven steeds opnieuw tekenen van dankbaarheid en geloof op te richten, in welke vorm dan ook.