ANBI instelling

Van overheidswege hebben wij het ANBI predicaat ontvangen.
Dit houdt in dat wij een erkend ‘Algemeen tot Nut Beogende Instelling’ zijn en dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Verplichting notariële akte bij periodieke schenkingen is per 1 januari 2014 vervallen.
Periodieke schenkingen zijn nu nog aftrekbaar als ze een looptijd hebben van tenminste 5 jaar ‘eindigend uiterlijk bij overlijden’ en notarieel zijn vastgelegd.

Deze regeling is per 1 januari 2014 vereenvoudigd doordat de eis van de notariële akte is vervallen . In plaats van een notariële akte kan met ingang van 1 januari 2014 ook een schenkingsovereenkomst worden gesloten conform een model dat als downloadbaar bestand op de website van de Belastingdienst ter beschikking wordt gesteld.

De model-schenkingsovereenkomst moet door zowel de gever als de ontvangende ANBI van de benodigde gegevens worden voorzien. Wanneer de schenkingsovereenkomst vervolgens op de juiste wijze administratief wordt verantwoord, zijn via de overeenkomst gedane periodieke giften fiscaal aftrekbaar voor de schenker. 

Bestuur logo ANBI
Beleidsplan               
Jaarverslag
Financiele verantwoording

Nieuws

wo, sept 16, 2020 391
PATER HENK SCHUTEN Op 6 september 2020 is Pater Henk Schuten overleden. Klik hier voor het In Memoriam.
za, mei 23, 2020 780
20 mei 2020 De RK kerk hervat publieke kerkelijke vieringen vanaf 1 juni 2020. Uitreiking van de Heilige Communie bij de mis vanaf 14 juni. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20...
di, apr 14, 2020 912
Paaswake in Stadskanaal ten tijde van de coronacrisis 2020. De grote Paaskaarsen zijn tijdens deze Paaswake gewijd voor de kerken in Kopstukken, Musselkanaal, Stadskanaal. Ter Apel en Zandberg. Klik...

Bisdom nieuws