Locatie Stadskanaal

De locatie, toegewijd aan de heilige "Maria ten Hemelopneming", is een kleurrijke gemeenschap die gevestigd is in Stadskanaal en omgeving. De lokale gemeenschap draait vrijwel geheel op vrijwilligers die dienstbaar zijn op diverse terreinen Naast de vaste vieringen heeft de locatie ook regelmatig "Anders Vieren". Dit is een viering, vormgegeven door een groep vrijwilligers, die ruimte biedt aan diverse vormen van geloofsbeleving, meditatie, zang en gebed. Tevens biedt de locatie, in samenwerking met de PKN, met regelmaat een oecumenische "Taizé" viering, waarin zang en gebed centraal staan. Vooral de liederen hebben een meditatief karakter door het voortdurend herhalen van inspirerende teksten op muziek. 

 IMG 0781staand

Adres van de kerk en de pastorie: 
Poststraat 38
9501 ES  Stadskanaal

Parochiekantoor open op de 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand van 14.00-15.00 uur

Bankrekeningnummer: 
NL87RABO 03090 45 630 tnv penningmeester RK Kerk Stadskanaal
 
 

alle vieringen worden op internet uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl Ook kunt u de vieringen nadien terug beluisteren. 

http://kerkdienstgemist.nl/assets/206823#.VkJZXXrtSrU

Nieuws

ma, mrt 23, 2020 173
In verband met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni 2020. Dit houdt in dat er ook geen vieringen in de parochiekerken zijn die toegankelijk zijn voor parochianen. Pastoor...
ma, mrt 23, 2020 50
Vijf jaren parochie Heilig Kruis, parochiedag 7 juni 2020 Geachte parochianen, broeders en zusters in Christus, Dit jaar 2020 vieren we ons vijfjarig jubileum. In het jaar 2015 zijn onze vijf...

Bisdom nieuws