Locatie Stadskanaal

De locatie, toegewijd aan de heilige "Maria ten Hemelopneming", is een kleurrijke gemeenschap die gevestigd is in Stadskanaal en omgeving. De lokale gemeenschap draait vrijwel geheel op vrijwilligers die dienstbaar zijn op diverse terreinen Naast de vaste vieringen heeft de locatie ook regelmatig "Anders Vieren". Dit is een viering, vormgegeven door een groep vrijwilligers, die ruimte biedt aan diverse vormen van geloofsbeleving, meditatie, zang en gebed. Tevens biedt de locatie, in samenwerking met de PKN, met regelmaat een oecumenische "Taizé" viering, waarin zang en gebed centraal staan. Vooral de liederen hebben een meditatief karakter door het voortdurend herhalen van inspirerende teksten op muziek. 

 IMG 0781staand

Adres van de kerk en de pastorie: 
Poststraat 38
9501 ES  Stadskanaal

Parochiekantoor open op de 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand van 14.00-15.00 uur

Bankrekeningnummer: 
NL87RABO 03090 45 630 tnv penningmeester RK Kerk Stadskanaal
 
 

alle vieringen worden op internet uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl Ook kunt u de vieringen nadien terug beluisteren. 

http://kerkdienstgemist.nl/assets/206823#.VkJZXXrtSrU

Nieuws

za, okt 10, 2020 901
De Nederlandse bisschoppen hebben vandaag beraad gehad met de regering, minister Grapperhaus, over (opnieuw) verscherpte corona maatregelen. Klik hier voor de uitkomst van het beraad.

Bisdom nieuws