Sacrament van de Eucharistie         (Eerste Communie)

De eucharistie gaat terug op het verhaal van Jezus’ laatste avondmaal.
Het gebaar is het breken en delen van het brood, de hostie, zoals Christus zichzelf brak en uitdeelde.
Tijdens de bijzondere heiliging, de consecratie van brood en wijn verwijst het brood en wijn naar het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. De Katholieke kerk leert, dat Christus dan aanwezig is in het brood en de wijn. De eucharistische symboliek is zeer rijk. Vaak wordt gedacht dat alleen brood en wijn de kern van dit sacrament vormen, maar er is meer. Ook de priester en de verzamelde gelovigen behoren tot de kern van het sacramentele teken. Zo verwijst de biddende priester naar Christus en de verzamelde gelovigen naar de Kerk. Brood en wijn zijn de tekenen van Christus’ offer aan God de Vader. Als de priester brood en wijn neemt en deelt, symboliseert hij Christus die Zichzelf als offer opdraagt ten bate van de gehele mensheid, waarvan de vierende gemeenschap het zinnebeeld is.

De eucharistie is samen met het Doopsel en Vormsel een Initiatiesacrament. Dat betekent dat iemand eerst deze drie sacramenten moet ontvangen om opgenomen te worden in de Rooms-katholieke kerk. Bij een volwassene worden deze sacramenten in dezelfde viering gedaan en kan men direct deelnemen aan de eucharistie.

Nieuws

za, okt 10, 2020 901
De Nederlandse bisschoppen hebben vandaag beraad gehad met de regering, minister Grapperhaus, over (opnieuw) verscherpte corona maatregelen. Klik hier voor de uitkomst van het beraad.

Bisdom nieuws