Sacrament van het Doopsel

Het Doopsel is het eerste sacrament wat men ontvangt en het teken van een beginnend christelijk leven. Door het Sacrament van het Doopsel gaat een mens bij Jezus Christus horen en treedt men toe tot de christelijke kerk. Voor de protestante kerken en de katholieke kerk is het Doopsel gelijk. Wie op latere leeftijd katholiek wil worden en eerder al in een christelijke kerk gedoopt is, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden. We dopen naar de opdracht van Jezus. Als Petrus een toespraak in Jeruzalem houdt op het feest van Pinksteren, vragen zijn toehoorders wat zij moeten doen. Petrus antwoordt (Handelingen 2, 37-38): "Bekeert u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.".
Petrus zei dit in opdracht van de verrezen Heer, die aan zijn leerlingen meegaf: "Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (Mt. 28, 19). Het doopsel is een begin. Het woord ‘doop’ komt van onderdompelen. Water is het element van (nieuw) leven. Door de doop word je opgenomen in de gemeenschap van gelovigen rond Jezus Christus. Vanaf dat moment begint je leven als christen.

De symbolen bij het Doopsel zijn water, chrisma (olie) en licht.
Het belangrijkste element tijdens de viering van het doopsel is dat de dopeling drie keer wat water over zijn hoofd wordt gegoten, terwijl de pastor zegt: 'Ik doop jou in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest'. Dat is een groot feest want in de kerk wordt ondanks alles wat er verkeerd kan gaan in deze wereld telkens opnieuw gezegd en gevierd dat God liefde is en dat ten slotte alleen de liefde er toe doet. Hoewel die ideale situatie nog op zich laat wachten, mogen we daar nu al naar leven. En dat geldt voor zowel kleine kinderen, als grote mensen!

Doopviering
De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Wat jou dierbaar is en waarin jij gelooft wil je doorgeven aan je kind, opdat je kind daaruit kan kiezen voor zijn of haar eigen leven. Er kunnen allerlei beweegredenen zijn om je kind te laten dopen. Dopen hoort er misschien wel gewoon bij of is een heel bewuste keuze. Wellicht ben jij of zijn jullie er nog helemaal niet of niet helemaal uit of je je kind wilt laten dopen. Hoe de situatie ook is, wanneer je nadenkt over het dopen van je kind, borrelen er vaak vanzelf vragen op.

Als een kindje geboren wordt stellen wij het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar de pastoor en de Locatie stuurt. Zo stelt u de pastoor en de parochie- Locatie in de gelegenheid u geluk te wensen. Na korte of iets langere tijd kunt u met hem een afspraak maken voor de toediening van het Doopsel. Dopen kan in alle kerken van onze parochie H. Kruis.
De doopviering kan plaatsvinden tijdens de eucharistieviering van het weekend, zaterdagavond of zondagmorgen. Ook kan op de zaterdagmorgen, 10.30 uur of de zaterdagmiddag 13.30 uur, de doopviering plaatsvinden.

Doopsel voor volwassenen
Bent u als kind niet gedoopt of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof en wilt u dit sacrament graag ontvangen, dan kunt u contact opnemen met pastoor J. Deuling. Er geldt een voorbereidingstijd. De toediening van het H. Doopsel aan volwassenen geschiedt bij voorkeur in de Paasnacht in tegenwoordigheid van onze parochiegemeenschap. De doop is dan ingebed in de paasliturgie.  

Nieuws

wo, sept 16, 2020 392
PATER HENK SCHUTEN Op 6 september 2020 is Pater Henk Schuten overleden. Klik hier voor het In Memoriam.
za, mei 23, 2020 780
20 mei 2020 De RK kerk hervat publieke kerkelijke vieringen vanaf 1 juni 2020. Uitreiking van de Heilige Communie bij de mis vanaf 14 juni. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20...
di, apr 14, 2020 912
Paaswake in Stadskanaal ten tijde van de coronacrisis 2020. De grote Paaskaarsen zijn tijdens deze Paaswake gewijd voor de kerken in Kopstukken, Musselkanaal, Stadskanaal. Ter Apel en Zandberg. Klik...

Bisdom nieuws