BEDEVAART ROME HEILIG JAAR 2025


Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot een heilig jaar en uitgenodigd daaraan in de parochies aandacht te besteden. Daarnaast heeft hij ons uitgenodigd om ‘als pelgrims van de Hoop’ een bezoek te brengen aan de stad Rome, om als broeders en zusters in de Heer, samen te getuigen van ons geloof. Dit heeft de Nederlandse bisschoppen doen besluiten een Nationale Bedevaart te organiseren in samenwerking met ‘Huis voor de Pelgrim’ in de periode van 26 april – 3 mei 2025, dit even afhankelijk van de keuze van het vervoer.

Binnenkort zullen de posters en de informatiefolders naar de parochies gestuurd worden.Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een optie op 60 plaatsen. Mogelijk kunnen deze uitgebreid worden maar na de eerste 60 aanmeldingen worden de overige aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst. De folders geven de verdere informatie over de invulling van deze bedevaart.

Aanmelding kan alleen digitaal maar daar willen we u graag bij helpen. Ook voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Patrick Janssen 0515-580870 (na 18.00 uur)
Ria de Kleijn 050-5264055
Marion Mennes 06-20605050
Margret Pater 06-11189638
Peter Wezenberg 0515-444850
Pastoor Peter Wellen 06-40250792

Wij hopen dat het een bemoedigende en stimulerende bedevaart mag worden. We gaan als Pelgrims van de Hoop, in verbondenheid met elkaar op weg.
Namens de werkgroep Bedevaart bisdom Groningen Leeuwarden.
Peter H.H. WellenTerug gaan