Uitnodiging Parochieavond


Parochie Heilig Kruis – Waar wij samen kerk zijn

Uitnodiging Parochieavond

Om onze parochie toekomstbestendig te maken moeten er besluiten worden genomen die veel impact kunnen hebben op de geloofsgemeenschap.

In het kader hiervan wil het parochiebestuur en het pastoraal team u graag informeren over de huidige stand van zaken rond het gebouwenbeleid en de toekomst van onze parochie.

Hiervoor organiseren wij een informatieavond geleid door Leo Fijen

Donderdag 30 mei ‘De Schaapsberg’, inloop vanaf 19.30u, Kerklaan 20 in Zandberg start programma 20.00u.

Aanmelden kan via aanmneldlijst achter in de kerk of via een mailtje naar: bestuur@heiligkruisparochie.nl

 

 Terug gaan