Bisschoppelijke brief bij gelegenheid van het begin van de vastentijd 2024


Een van de geheimen van de rozenkrans- ik bedoel een van de geheimen van het licht- luidt als volgt: Jezus verkondigt het Koningkrijg Gods en roept op tot bekering “Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: ‘Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij ‘.”(Matteüs 4,17). De komst van het Koninkrijk Gods en de oproep tot bekering zijn twee kanten van dezelfde medaille. De komst van Christus naar ons toe vraagt dat wij ons naar Hem toe bewegen. Zijn komst en onze ommekeer. “Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben” (Lucas 15,7). Jezus spreekt over de ‘rechtvaardigen’ ietwat cynisch: Zij die zichzelf menen geen bekering nodig te hebben.

 

Klik hier voor de hele brief. Terug gaan