De commissie kerkhoven heeft een tarievenlijst opgesteld voor de kerkhoven in de Parochie Heilig Kruis.
Deze tarievenlijst is vastgesteld door het Parochiebestuur.

Ook is er een reglement en een samenvatting van het reglement opgesteld.

Klik hier voor de Tarieven begraafplaatsen

Klik hier voor het Reglement begraafplaatsen Parochie Heilig Kruis

Klik hier voor de Samenvatting van het reglement .

Bisdom nieuws