Parochie Heilig Kruis
Secretariaat: Kerklaan 23, 9564 PA  Zandberg

Bestuur:

Jos Deuling, Pastoor      Voorzitter     
Ton Kuper Vice-voorzitter
Marga Tieben Secretaris
Jacques van den Bos Penningmeester
John Geres Gebouwen-kerkhoven
Herman Zomer   Gemeenschapsopbouw/liturgie  
Mike Wanders   Youth Channel  
Ingeborg Ensing- Dijkema Catechese en Diaconie
Linda Spliethoff-Tomei Notuliste

Bisdom nieuws