20 mei 2020
De RK kerk hervat publieke kerkelijke vieringen vanaf 1 juni 2020. Uitreiking van de Heilige Communie bij de mis vanaf 14 juni. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Via de bisdommen zijn per omgaande de pastorale teams en parochiebesturen hierover bericht. Dit bericht leest u hieronder.

Bericht over nieuw protocol bepaald voor de kerkelijke vieringen

Geachte priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het basis- en categoriaal pastoraat,
Geachte parochiebesturen,

Door de bisschoppenconferentie is vandaag, 20 mei 2020, een nieuw protocol bepaald voor de kerkelijke vieringen.
Met ingang van 1 juni a.s. kunnen parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk de publieke liturgievieringen hervatten.
In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen het protocol 'Kerkelijk Leven op anderhalve meter' vastgesteld.

De bisschoppen zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis. Aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen per viering. U vindt het hele bericht en de bijhorende protocollen op de landelijke website RKKerk:
https://www.rkkerk.nl/protocol-voor-publieke-vieringen-in-de-r-k-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/

 Met vriendelijke groet,
Lammert de Hoop
Pers en communicatie
Bisdom Groningen-Leeuwarden 

Nieuws

zo, mrt 14, 2021 124
Op de website kerkfotografie.nl zijn foto’s te zien van het interieur van de St. Willibrorduskerk Ter Apel. De foto’s die te zien zijn op de vermelde site zijn gemaakt door mevrouw Diana Nieuwold op...
za, okt 10, 2020 374
De Nederlandse bisschoppen hebben vandaag beraad gehad met de regering, minister Grapperhaus, over (opnieuw) verscherpte corona maatregelen. Klik hier voor de uitkomst van het beraad.

Bisdom nieuws