ANBI instelling

Van overheidswege hebben wij het ANBI predicaat ontvangen.
Dit houdt in dat wij een erkend ‘Algemeen tot Nut Beogende Instelling’ zijn en dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Verplichting notariële akte bij periodieke schenkingen is per 1 januari 2014 vervallen.
Periodieke schenkingen zijn nu nog aftrekbaar als ze een looptijd hebben van tenminste 5 jaar ‘eindigend uiterlijk bij overlijden’ en notarieel zijn vastgelegd.

Deze regeling is per 1 januari 2014 vereenvoudigd doordat de eis van de notariële akte is vervallen . In plaats van een notariële akte kan met ingang van 1 januari 2014 ook een schenkingsovereenkomst worden gesloten conform een model dat als downloadbaar bestand op de website van de Belastingdienst ter beschikking wordt gesteld.

De model-schenkingsovereenkomst moet door zowel de gever als de ontvangende ANBI van de benodigde gegevens worden voorzien. Wanneer de schenkingsovereenkomst vervolgens op de juiste wijze administratief wordt verantwoord, zijn via de overeenkomst gedane periodieke giften fiscaal aftrekbaar voor de schenker. 

 

Bestuur logo ANBI
Statuten Monument
Beleidsplan en algemene info               
Jaarverslag
Financiele verantwoording
ANBI Publicatieplicht

Bisdom nieuws