Binnen de locatieraad heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden en regelt de praktische gang van zaken van de locatie, o.a. de dagelijkse zorg rondom de kerkgebouwen, budgetbeheer, liturgie.

De locatieraad van Musselkanaal bestaat uit:

Voorzitter   tel. 
Secretaris   tel. 
Budgethouder   tel. 
Lid   tel. 
Bouwkundige zaken en begraafplaats   tel. 
     
De procedure tot het vormen van een nieuwe locatieraad is gestart en de gesprekken worden gevoerd.
We hopen dat binnen afzienbare termijn een nieuwe locatieraad zal worden geïnstalleerd.

Bisdom nieuws