Sacrament van het Vormsel

Het Vormsel is de bekrachtiging van het Doopsel. De zalving met heilige olie, het Chrisma, duidt de gave aan van de heilige Geest, de Helper en Trooster. Je mag op de heilige Geest rekenen als een kracht in je leven. Het Vormsel ontvangen geeft aan dat je zelf ‘ja’ zegt op het geloof in God, in Jezus Christus en de heilige Geest. Wat begonnen is met je Doop, dat gaat verder in je verdere leven.
Op twaalf-, dertien- of veertienjarige leeftijd, aan het einde van de basisschool (groep 8) of aan de start van het voortgezet onderwijs worden kinderen uitgenodigd om zich voor te bereiden op het sacrament van het H. Vormsel. Het Vormsel gaat terug op een episode uit Jezus’ leven, wanneer hij voorleest in de synagoge. In deze belijdenis wordt het verband duidelijk met het doopsel, waarin het geloof in God aangereikt werd door de ouders, en nu door diegene zelf aanvaard wordt.
Het vormsel wordt toegediend door de bisschop, of een priester die hij daar voor vraagt (Vormheer). Deze strekt zijn handen over de vormeling uit en bidt dat hun de gaven van de heilige Geest mogen worden geschonken. Vervolgens legt hij zijn hand op je hoofd en tekent je met heilige olie, chrisma, in de vorm van een kruis. Hij zegt: 'Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods'.

Nieuws

ma, mrt 23, 2020 173
In verband met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni 2020. Dit houdt in dat er ook geen vieringen in de parochiekerken zijn die toegankelijk zijn voor parochianen. Pastoor...
ma, mrt 23, 2020 50
Vijf jaren parochie Heilig Kruis, parochiedag 7 juni 2020 Geachte parochianen, broeders en zusters in Christus, Dit jaar 2020 vieren we ons vijfjarig jubileum. In het jaar 2015 zijn onze vijf...

Bisdom nieuws