Sacrament van de Priesterwijding

Een ander belangrijk sacrament, is het sacrament van de wijding. Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Ze kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op meerdere wijzen. Mannen en vrouwen kunnen kiezen voor een kloosterleven. Ongehuwde mannen hebben ook de keuze om, als ze daar geschikt voor worden gevonden, te kiezen voor de priesterwijding. Gehuwde mannen kunnen kiezen voor de wijding tot diaken. Priesters leiden in opdracht van de bisschop hun parochie, verzorgen de vieringen en zorgen voor het ‘zielenheil’ de pastorale zorg van de mensen. Ze bedienen de sacramenten.
Bij de wijding spreekt iemand de belofte uit van gehoorzaamheid (aan de bisschop) en, in het geval van een priester, van celibaat.

We kennen de wijding tot bisschop, priester en diaken. Mannen die zich geroepen voelen tot het priester- of diakenschap kunnen contact opnemen met de pastoor.  

Mannen en vrouwen die zich zonder wijding in dienst willen stellen van het pastoraat van de Kerk, kunnen contact opnemen met de pastores.

Nieuws

ma, mrt 23, 2020 173
In verband met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni 2020. Dit houdt in dat er ook geen vieringen in de parochiekerken zijn die toegankelijk zijn voor parochianen. Pastoor...
ma, mrt 23, 2020 51
Vijf jaren parochie Heilig Kruis, parochiedag 7 juni 2020 Geachte parochianen, broeders en zusters in Christus, Dit jaar 2020 vieren we ons vijfjarig jubileum. In het jaar 2015 zijn onze vijf...

Bisdom nieuws