Sacrament van de Priesterwijding

Een ander belangrijk sacrament, is het sacrament van de wijding. Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Ze kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op meerdere wijzen. Mannen en vrouwen kunnen kiezen voor een kloosterleven. Ongehuwde mannen hebben ook de keuze om, als ze daar geschikt voor worden gevonden, te kiezen voor de priesterwijding. Gehuwde mannen kunnen kiezen voor de wijding tot diaken. Priesters leiden in opdracht van de bisschop hun parochie, verzorgen de vieringen en zorgen voor het ‘zielenheil’ de pastorale zorg van de mensen. Ze bedienen de sacramenten.
Bij de wijding spreekt iemand de belofte uit van gehoorzaamheid (aan de bisschop) en, in het geval van een priester, van celibaat.

We kennen de wijding tot bisschop, priester en diaken. Mannen die zich geroepen voelen tot het priester- of diakenschap kunnen contact opnemen met de pastoor.  

Mannen en vrouwen die zich zonder wijding in dienst willen stellen van het pastoraat van de Kerk, kunnen contact opnemen met de pastores.

Nieuws

za, okt 10, 2020 901
De Nederlandse bisschoppen hebben vandaag beraad gehad met de regering, minister Grapperhaus, over (opnieuw) verscherpte corona maatregelen. Klik hier voor de uitkomst van het beraad.

Bisdom nieuws